Hoe vaak raken Nederlanders opgesloten in de lift? Welke kosten zijn daarmee gemoeid? En weet iedereen precies wat te doen als je vastzit in de lift? Liftinstituut onderzocht het, deels in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction.


Liftopsluiting in cijfers

Over liftopsluiting zijn beperkt cijfers beschikbaar. Eigen Liftinstituut-onderzoek, aangevuld met gegevens verzameld uit interviews met liftonderhoudsbedrijven, levert deze cijfers op:

  • 43 liftopsluitingen per dag in Nederland
  • 49.000 mensen raken per jaar opgesloten
  • 42.500 uur is de totale tijd dat Nederlanders per jaar vastzitten in de lift
  • 10 miljoen euro is het bedrag dat de maatschappij jaarlijks kwijt is aan liftopsluitingen 
     

Wat doet Nederland bij liftopsluiting?

Motivaction vroeg Nederland in opdracht van Liftinstituut in 2015 naar de ervaringen met opsluiting in de lift. Dit jaar deed het onderzoeksbureau daar opnieuw onderzoek naar. De belangrijkste vragen op een rij:
 

Heb je wel eens vastgezeten in de lift?

2015

2021

Sinds 2015 is het aantal mensen dat minimaal één keer in de lift heeft vastgezeten met maar liefst 4% gegroeid.

  

Wat doe je als je vastzit in de lift?

  • “Rustig blijven, alarmknop gebruiken”
  • “Op de knop drukken”
  • “Iemand bereiken en melding maken”
  • “Alarmknop indrukken”

Net als in 2015 antwoordde Nederland eensgezind op deze open vraag: velen drukken de alarmknop in of bellen de hulpdiensten. Sommigen noemen nog het belang van rustig blijven, enkelen wachten af tot de lift het weer gaat doen, en een paar respondenten zouden toch echt in paniek raken. Een enkeling gaf zelfs aan te ‘gillen’. In de onderzoeksresultaten van 2021 is opvallend dat maar liefst 31% van de Nederlanders niet weet wat te doen. 
 

Zou je jezelf proberen te bevrijden als je vastzit in de lift?

2015

2021

Het percentage mensen dat zichzelf (waarschijnlijk) niet bevrijdt uit de lift, is gestegen in vergelijking met 2015. Dat is op zich goed nieuws. Daar staat wel tegenover dat nog steeds een derde van de Nederlanders zichzelf uit de lift zou proberen te bevrijden. Geen verstandige keus overigens.
 

Hoe lang ben je bereid te wachten op hulp bij liftopsluiting tot je zelf aan de deuren gaat trekken?

2021

In het 2021-onderzoek stelde Motivaction voor het eerst deze vraag. Met aanrijtijden van liftmonteurs van soms wel een uur, zou dit betekenen dat zo’n 60% van de Nederlanders aan de deuren zou trekken. Liftinstituut raadt dit vanuit veiligheidsoogpunt ten zeerste af. 

Stel, je hoort dat iemand vastzit in de lift. Zou je diegenen dan bevrijden?

2021

Ook deze vraag stelde Motivaction in 2021 voor de eerste keer. Dat maar liefst een derde van de Nederlanders vastzittende personen zou willen redden, is uiteraard nobel maar niet aan te raden. Volgens Liftinstituut zouden alleen opgeleide/bevoegde personen dit mogen doen. Onbevoegde liftbevrijders zouden zichzelf en de opgesloten liftpassagiers namelijk in gevaar kunnen brengen.

  Training veilig bevrijden