Wie vastzit in de lift, wil zo snel mogelijk weer naar buiten. De totale opsluitingstijd kan aanmerkelijk worden verkort als medewerkers uit de eigen organisatie de opgesloten liftpassagiers kunnen bevrijden. Zo blijkt uit onderzoek door Sjoerd van Kampen in opdracht van Stichting NIVL. Maar niet iedereen kan zomaar liftpassagiers bevrijden uit de lift. 

 

Liftkennis en praktijkoefeningen zijn noodzakelijk om passagiers doeltreffend en snel uit de niet meer functionerende lift te bevrijden. In Nederland zijn er verschillende aanbieders van de opleiding Bevrijden van Opgesloten Liftpassagiers. Eén daarvan is LiftAcademy, het opleidingscentrum van Liftinstituut.